næste
forrige
emner

Økonomisk vækst snarere end befolkningsvækst vil være den vigtigste drivkraft for forbruget

Webside Sidst ændret 21/03 2023
Den globale befolkning vil stadig være voksende i 2050, men langsommere end før. Folk vil leve længere, være bedre uddannet og flytte mere. Nogle befolkninger vil vokse, mens andre vil svinde. Ind- og udvandring er kun en af de uforudsigelige fremtidsudsigter for Europa og verden.

Hvorfor er den globale demografi vigtig for dig?

Befolkningstilvæksten har indflydelse på de fleste globale megatrends. Den stabilisering af befolkningstallet, der forventes at ske i anden halvdel af dette århundrede, vil ikke løse verdens problemer, men kan lette indsatsen for at opnå en bæredygtig udvikling.

En voksende befolkning vil betyde øget forbrug af naturlige ressourcer, forurening af miljøet og ændret arealudnyttelse, bl.a. ved urbanisering. De globale demografiske forskydninger vil direkte påvirke vort lokale miljø gennem klimaændringer og ressourceforbrug.

Indvandring til Europa vil måske til en vis grad kompensere for det naturlige fald i Europas befolkning og arbejdsstyrke, men vil kræve betydelige politiske indgreb på regionalt og nationalt niveau.

Forestillingen om, at overbefolkning er den primære årsag til planetens krise, er til diskussion. Det er ikke, fordi vi er for mange, til at planeten kan bære det, men snarere, at livsstilen i det stigende antal industrialiserede økonomier kræver flere ressourcer, end planeten kan producere. I stadig flere regioner er det i højere grad økonomisk vækst end befolkningsvækst, der er drivkraft for udnyttelsen af naturressourcerne.

Figur 4: Ændring i middelklassens forbrug

En større middelklasse i 2050 vil betyde større købekraft.

I denne undersøgelse er middelklassen defineret ved forbrugets størrelse: Det er den gruppe husholdninger, der bruger mellem 10 og 100 USD dagligt (i købekraftspariteter).

En liste over alle litteraturhenvisninger findes her: Global megatrends: living in an urban world:

SOER 2010 — assessment of global megatrends

 

Ændring i middelklassens forbrug

 

Permalinks

Handlinger