næste
forrige
emner

Tiltagende global konkurrence om svindende beholdninger af ressourcer

Webside Sidst ændret 21/03 2023
Hvordan skal vi overleve i den forstærkede kamp om sparsomme ressourcer? Svaret kan meget vel være mere effektiv produktion og ressourceanvendelse, nye teknologier og innovation samt øget samarbejde med udenlandske partnere.

Hovedbudskab: Verdens beholdninger af naturlige ressourcer er allerede faldende. En større og mere velhavende verdensbefolkning med stigende forbrug vil have større behov for mange ting, herunder fødevarer, vand og energi. I fremtiden kan stigende efterspørgsel og faldende udbud medføre forstærket global konkurrence om ressourcerne. Tilstand og fremtidsudsigter 2010. Tematisk vurdering — forbrug og miljø

Hvorfor er ressourcer vigtige for dig?

Adgang til ressourcer har afgørende betydning for alle. Da Europa er forholdsvis ressourcefattig er vi nødt til at importere mange ressourcer. Det vil især være tilfældet, hvis der fortsat er stigende efterspørgsel efter ressourcer, der kræves til fremstilling af mange avancerede teknologier.

Råmaterialer (f.eks. mineraler): Den stigende knaphed på mineraler og metaller på længere sigt kan få os til at vende sig mod kilder, der hidtil er blevet anset for uøkonomiske. Øget minedrift har flere miljøvirkninger, bl.a. landskabsændringer, vandforurening og affaldsproduktion. Mineralforekomster af ringere kvalitet kan betyde, at det bliver mindre energieffektivt at udnytte sådanne kilder.

Naturlige ressourcer (f.eks. fødevareafgrøder): En større og mere velhavende befolkning i 2050 vil indebære et meget større behov for landbrugsproduktion end i dag. Dette kan tænkes at få virkninger i form af: tab af naturlige økosystemer, skade på økosystemydelser som kulstof- og vandkredsløb, og virkninger for forsyningen med fødevarer og fibre.

Figur 3: Ændring i landbrugsarealet

Verdens befolkning kan tænkes at vokse betydeligt i de kommende tiår, og i takt med velstandsstigningen kan kosten blive lagt om fra kornprodukter til kød. Det får betydelige virkninger for arealudnyttelsen og de naturlige økosystemer.

Yderligere information findes i: Global megatrends: decreasing stocks of natural resources: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Figur 3: Ændring i landbrugsarealet

Permalinks

Handlinger