Køb miljørigtige opvaskemidler.

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
De er for det meste biologisk nedbrydelige, mindre forurenende af vandmiljøer og lige så effektive som mindre miljøvenlige midler. Kig efter økologiske opvaskemidler, f.eks. de midler, der er mærket med det europæiske økomærke (se www.eco-label.com for at finde et i dit land).
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100