Купувайте екологично чисти препарати за съдомиялни.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Те се разграждат биологично, по-слабо замърсяват водните басейни и чистят толкова ефективно, колкото и препаратите, които не са екологични. Потърсете екологично чисти препарати за съдомиялни с логото на цвете на европейския еко-етикет (проверете на www.eco-label.com какво се предлага във вашата страна).
Действия към документ