Αγοράστε απορρυπαντικά για τα πιάτα φιλικά προς το περιβάλλον.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Είναι σε μεγάλο ποσοστό βιοδιασπώμενα, μολύνουν ελάχιστα το υδάτινο περιβάλλον και είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα κοινά προϊόντα καθαρισμού που είναι λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Αναζητήστε απορρυπαντικά πιάτων φιλικά προς το περιβάλλον, όπως αυτά που επισημαίνονται με το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα λουλούδι για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον (European flower eco-label) (για να βρείτε τα προϊόντα που κυκλοφορούν στη χώρα σας βλ. www.eco-label.com).
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100