Pirkite ekologiškas indų plovimo priemones.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Jos didžiąja dalimi suskaidomos, mažiau teršia vandens gyvūniją ir augaliją ir yra lygiai tokios pat efektyvios, kaip ir aplinkai mažiau palankios alternatyvos. Ieškokite ekologiškų indų plovimo priemonių, pavyzdžiui tokių, kurios pažymėtos europiniu gėlės ekologiniu ženklu (savo šalyje siūlomų produktų ieškokite adresu www.eco-label.com).
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100