další
předchozí
položky
Press Release Troff document Zelená ekonomika podporuje inovace i zaměstnanost — 07.08.2015
Zelená ekonomika se vyznačuje efektivním využíváním zdrojů a jen minimálními negativními dopady na životní prostředí.
Press Release Životní prostředí: nové mapy poskytují Evropanům detailní záběry znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů — 25.05.2011
Účelem celoevropského registru je umožnit Evropanům aktivně se podílet na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí. Nové mapy online, které dnes zveřejnily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem (interní vědecký útvar Komise), poprvé umožňují občanům přesně určit hlavní rozptýlené zdroje znečištění ovzduší, jako je doprava a letectví. Nová sada 32 map ukazuje, kde dochází k vypouštění některých znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku a znečišťující částice. Doplňuje stávající údaje o emisích z jednotlivých průmyslových závodů obsažené v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Permalinks

Akce dokumentů