další
předchozí
položky

Press Release

Zelená ekonomika podporuje inovace i zaměstnanost

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 31.08.2016
Photo: © photochecker/istockphoto.com
Zelená ekonomika se vyznačuje efektivním využíváním zdrojů a jen minimálními negativními dopady na životní prostředí.

Její zavedení s sebou přináší nová pracovní místa, inovace i lepší konkurenceschopnost, uvádí právě vydaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která shrnuje hlavní faktory a mechanismy podporující přechod k zelené ekonomice a evropské politiky s prokazatelnými environmentálními i ekonomickými přínosy. Materiál je k dispozici ke stažení na stránkách EEA.

I přesto, že se stav životního prostředí v EU zlepšuje, potřebuje EU fundamentální a systematické změny své ekonomiky a společnosti, které by zajistily splnění dlouhodobých cílů, například v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Nejedná se jen o vývoj nových, inovativních zelených postupů a technologií, ale zejména o podporu jejich využití a rozšíření v praxi. Dalším způsobem k dosažení zelené ekonomiky může být dle EEA pokles daně z příjmu a naopak nárůst tzv. ekologických daní, které postihují neefektivní využívání zdrojů a produkci znečištění. Zvýšení ekologických daní, které v roce 2012 dosahovaly pouze 2,4 % HDP celé EU, má dodatečné pozitivní efekty v podobě vyšší zaměstnanosti a podpory ekoinovačního vývoje.

 

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage