další
předchozí
položky
Press Release Při výrobě bioenergie je nutné využívat zdroje efektivně — 15.01.2014
Energetické využití biomasy tvoří významnou součást skladby obnovitelných zdrojů energie v EU.
Press Release Emise skleníkových plynů v EU v roce 2010 narostly — 10.09.2012
Emise skleníkových plynů v EU 27 se v roce 2010 meziročně zvýšily o 2,4 % (11 mil. tun CO2 ekv.) oproti výraznému poklesu emisí v roce 2009 o 7,3 %.

Permalinks

Akce dokumentů