další
předchozí
položky

Press Release

Emise skleníkových plynů v EU v roce 2010 narostly

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 10.09.2012 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © marfis75
Emise skleníkových plynů v EU 27 se v roce 2010 meziročně zvýšily o 2,4 % (11 mil. tun CO2 ekv.) oproti výraznému poklesu emisí v roce 2009 o 7,3 %.

Tento rozkolísaný vývoj emisí je možné odůvodnit oživením ekonomiky po krizovém roce 2009 a také chladnější zimou, která způsobila zvýšenou spotřebu tepla a nárůst konečné spotřeby energie o 3,7 %. „Zvýšení emisí mohlo být ještě výraznější, pokud by nepokračoval nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů“, řekla Jacqueline Mc Glade, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Dlouhodobý trend emisí v EU je však příznivý, jednotlivé státy i EU jako celek s rezervou plní Kjótský protokol, když emise EU 27 byly v roce 2010 o 15,4 % nižší ve srovnání s referenčním rokem 1990 a emise EU 15 o 11 % nižší.

Celé znění tiskové zprávy včetně odkazů na podrobnější informace k tématu vývoje emisí skleníkových plynů v EUje k dispozici na stránkách EEA zde.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Permalinks

Geographic coverage