следващ
предишен
елементи

Замърсяване на въздуха

Според оценките за качеството на въздуха, публикувани днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), е необходимо да се направи повече за защита на здравето на децата и юношите от отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха причинява над 1 200 случая на преждевременна смърт годишно сред хората на възраст под 18 години в Европа и значително увеличава риска от заболявания на по-късен етап от живота. Въпреки подобренията през последните години, нивото на основните замърсители на въздуха в много европейски страни продължава да е над здравните препоръки на Световната здравна организация, особено в Централна и Източна Европа и Италия.

Качеството на въздуха в Европа продължава да се подобрява, а броят на хората, които умират или страдат от заболявания, предизвикани от замърсяването на въздуха, намалява. Според публикувания днес анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) замърсяването на въздуха все още представлява най-големият риск за здравето, свързан с околната среда в Европа и са необходими по-амбициозни мерки, за да се изпълнят насоките на Световната здравна организация (СЗО), свързани със здравето.

Днес Европейската комисия публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване, в който се определят пътищата за постигане на по-чист въздух, вода и почва. Докладът на Комисията, заедно с оценката на мониторинга на Европейската агенция по околна среда, показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. В други области обаче, като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, продължават да съществуват проблеми. Резултатите показват, че като цяло са необходими много по-решителни действия, за да може ЕС да постигне целите за нулево замърсяване до 2030 г. чрез приемане на нови закони за борба със замърсяването и по-добро прилагане на съществуващите такива.

Преглед на каталог

Действия към документ