następne
poprzednie
pozycje

Briefing

Sygnały EEA 2023 – Zdrowie i środowisko w Europie

Zmień język:
Briefing Opublikowane 2023-11-07 Ostatnio modyfikowane 2023-11-16
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Sygnały EEA 2023 zawierają szeroki przegląd powiązań między zdrowiem a środowiskiem w Europie. Dokument zawiera artykuły dotyczące jakości powietrza, zanieczyszczenia hałasem, wody, zmiany klimatu i chemikaliów, a także wywiady z ekspertami na temat zwiększenia bezpieczeństwa chemikaliów oraz Europejskiego Atlasu Środowiska i Zdrowia."Zarówno w przypadku zdrowia ekosystemu, jak i zdrowia ludzi znacznie taniej i skuteczniej jest zapobiegać szkodom niż je naprawiać. Jest to po prostu dobra inwestycja na przyszłość.
"

 Leena Ylä-Mononen
Dyrektor wykonawczy EEA

Przeczytaj artykuł wstępny

 

 

 

„Sygnały EEA” to coroczna, przystępna w odbiorze publikacja, która zawiera krótkie artykuły dotyczące kluczowych zagadnień związanych ze środowiskiem i klimatem. Ostatnie raporty Sygnałów EEA dotyczyły energii (2022), przyrody (2021), zerowego zanieczyszczenia (2020), gleby (2019) i wody (2018).

 


Pomóż nam ulepszyć Sygnały EEA: 3-minutowa ankieta zwrotna

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.