L-ambjent Ewropew - Stat u dehra ġenerali fl-2005

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 29 Nov 2005 Ippubblikat 29 Nov 2005
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100