sonraki
önceki
öğeler

Çevre ve sağlık hakkında

Sayfa Son değiştirilme 08.09.2016
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Content is outdated
Temiz bir çevre insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Ancak çevre ve insan sağlığı arasındaki etkileşimler son derece karmaşık olup, değerlendirilmeleri güçtür. Bu durum ihtiyati tedbire başvurulmasını özellikle faydalı kılmaktadır. Sağlığa ilişkin en iyi bilinen etkiler ortam havası kirliliği, kötü su kalitesi ve yetersiz sıhhi temizliğe bağlıdır. Tehlikeli kimyasalların sağlığa etkilerine ilişkin olarak çok daha az şey bilinmektedir. Gürültü yeni ortaya çıkan bir çevre ve sağlık hususudur. İklim değişikliği, statosferik ozonun incelmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve toprak dejenerasyonu da insan sağlığını etkileyebilir.

Avrupa'da, çevreyle ilgili en büyük sağlık sorunları açık ve kapalı alanlarda hava kirliliği, düşük su kalitesi, yetersiz sıhhi temizlik ve tehlikeli kimyasallara bağlıdır. Bunların yol açtığı sağlık sonuçları arasında solunum yolu ve kalp damar hastalıkları, kanser, astım ve alerjilerin yanı sıra üremeyle ilgili ve nörogelişimsel bozukluklar bulunmaktadır.

İnce parçacıklı madde ve yer seviyesindeki ozon, hava kirliliğinden kaynaklanan insan sağlığına yönelik başlıca tehditlerdir. AB'nin Avrupa için Temiz Hava (CAFE) programı, ince parçacıklı maddelere (PM2,5) maruz kalmaya bağlı yılda toplam 348 000 erken ölüm meydana geldiğini tahmin etmektedir. Bu maruziyet seviyesinde, ortalama yaşam süresi yaklaşık bir yıl azalmıştır.

Gürültü maruziyeti hakkındaki AB Yeşil Kitabı AB nüfusunun yaklaşık % 20'sinin sağlık uzmanlarının kabul edilemez gördüğü gürültü seviyelerinden, yani sıkıntı, uyku bozukluğu ve istenmeyen sağlık sonuçlarına yol açabilecek gürültü sorunundan mağdur olduğunu belirtmektedir.

Bilhassa kentsel alanlardaki ulaşım, insanların hava kirliliği ve gürültüye maruz kalmasına en çok katkıda bulunan unsurlardan biridir.

Kimyasalların sağlığa etkilerine ilişkin olarak ise çok daha az şey bilinmektedir.. Yaşam süresince, bilhassa erken çocukluk ve hamilelik döneminde düşük seviyelerde ve uzun süreler boyunca kimyasal karışımlarına maruz kalmanın etkileri hakkındaki endişeler artmaktadır.

Poliklorlu bifeniller (PCB) ve kloroflorokarbonlar (CFC) gibi, uzun vadeli etkileri olan kalıcı kimyasallar ve uzun ömürlü yapılarda kullanılanlar — örneğin inşaat malzemeleri — üretimlerinden sonra dahi risk oluşturmaya devam edebilir.

İnsan sağlığını etkilediği bilinen pek çok kirletici kademeli olarak düzenleyici kontrollere tabi edilmeye başlamıştır. Bununla beraber, çevreye ve sağlığa etkileri henüz iyi bilinmeyen, yeni ortaya çıkmakta olan sorunlar vardır. Bunlara örnek olarak elektromanyetik alanlar (EMF), çevredeki farmasötikler ve (yayılma koşullarının iklim değişikliğinden etkilenmesi olası) bazı bulaşıcı hastalıklar gösterilebilir Potansiyel bir tehlikenin saptanması ile bir politika eylemi veya müdahalede bulunma arasındaki sürenin kısaltılması için 'erken uyarı' sistemleri geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

İnsan sağlığı kasırgalar, sel, yangın, heyelan ve kuraklık gibi doğal tehlikeler tarafından daima tehdit edilmiştir. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi insan faaliyetleri ve hazırlıksız bulunmak, bunların sonuçlarını ağırlaştırmaktadır.

Permalinks

Topics

Belge İşlemleri