nästa
föregående
poster
EUROPEISKA MILJÖBYRÅNS MILJÖSIGNALER 2020 - På väg mot nollförorening i Europa

Vad är föroreningar? Var kommer de ifrån? Hur påverkar föroreningar miljön och hur påverkar de människors hälsa? Hur kan Europa gå mot nollförorening i linje med ambitionen i den europeiska gröna given? Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2020 undersöker föroreningarna från olika utgångspunkter kopplat till byråns arbete och EU-lagstiftningen.

Läs mer

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2019 - Mark och jord i Europa

Vi kan inte leva utan en frisk mark och jord. Det är på marken vi producerar merparten av våra livsmedel och bygger våra hem. Marken är livsviktig för alla djur och växter, oavsett om de är landlevande eller vattenlevande. Den består till stora delar av jord – en mycket komplex och ofta undervärderad resurs som är full av liv. Det sätt som vi använder marken och jorden i Europa och världen är dessvärre inte hållbart i dagsläget. Detta får långtgående konsekvenser för livet på land.

Läs mer

Ett nät av kunskap, ett nät av liv, ett nät av under

Vårt naturliga Europa — skapar samband

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder