nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-utvärderingen - En översikt

Dobrís-utvärderingen:

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

MILJÖN I EUROPA Dobríš-utvärderingen

EN ÖVERSIKT

Redaktörer: David Stanners och Philippe Bourdeau

Table of contents

INLEDNING
SAMMANHANGET
UTVÄRDERINGEN
BELASTNINGAR
MÄNSKLIG VERKSAMHET
PROBLEM

Denna översikt publicerades första gången av Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn i oktober 1994.

Första nytryck i februari 1995.

Juridisk anm.: Varken Europeiska kommissionen eller Europeiska miljöbyrån eller en person eller ett företag som handlar för deras räkning är ansvarig för den användning som kan göras av informationen i denna broschyr. Dess innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den officiella ståndpunkten för Europeiska gemenskaperna, dess institutioner eller de internationella organisationer och enskilda länder som medverkat till utarbetandet av rapporten. De använda beteckningarna och presentationen av materialet i denna publikation innebär inget ställningstagande från Europeiska gemenskapens eller Europeiska miljöbyråns sida vad gäller den juridiska statusen för länder, territorier, städer eller områden eller myndigheter i dessa eller vad gäller bestämningen av gränser.

Särskilt framtagen som en presentation av Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn, 31.10.1994.

Producerad 1994 av:
Earthscan Publications
120 Pentonville Road
London N1 9JN
Skribent: Robin Clarke
Design: Paul Sands
Kartografi och illustrationer: Gary Haley
Foto:
The Complete Picture (s. 2)
Frank Spooner Pictures (s. 8)
P. Heineman, WWF (s. 4)
Walphot SA (s. 10)

Permalinks

Dokumentåtgärder