Kartor och diagram

Ändra språk
Promotion utgått
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Kart- och diagramtjänsten innehåller de flesta offentliggjorda analysresultat som gjorts av och för miljöbyrån. Analysresultat som offentliggjorts på faktablad med indikatorer och i rapporter visas alltid på en karta, i ett diagram och/eller i en tabell. Det krävs arbete och insatser från många experter för att få fram sådana data. Miljöbyrån vill göra dessa processer synliga och har gett dem en central placering på sin webbplats.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100