Žemėlapiai ir grafikai

Pakeisti kalbą
Promotion pasibaigęs
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Žemėlapių ir grafikų skyriuje pateikiama dauguma EAA atliktų arba jos užsakytų analizių rezultatų. Rodiklių suvestinėse ir ataskaitose paskelbti analizės rezultatai visuomet pateikiami žemėlapio, grafiko ir (arba) lentelės pavidalu. Tokiems rezultatams parengti reikalingas daugelio ekspertų darbas ir pastangos. EAA nori šiuos procesus padaryti skaidrius ir skiria jiems daug dėmesio savo tinklavietėje.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100