Χάρτες και γραφήματα

Αλλαγή γλώσσας
Promotion έχει λήξει
This page was archived on 08/12/2015 with reason: Content is outdated
Η υπηρεσία χαρτών και γραφημάτων περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα δημοσιευμένα αναλυτικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από ή για λογαριασμό το ΕΟΠ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται στα ενημερωτικά δελτία δεικτών και τις εκθέσεις παρουσιάζονται πάντοτε με τη μορφή χάρτη, γραφήματος και/ή πίνακα. Για την κατάρτιση τέτοιου είδους αποτελεσμάτων απαιτείται η εργασία και οι προσπάθειες πολλών εμπειρογνωμόνων. Επιθυμία του ΕΟΠ είναι αυτές οι διεργασίες να καθίστανται διαφανείς και έτσι αποτελούν κεντρικό τμήμα της ιστοθέσης του.
Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100