Карти и графики

Смяна на език
Promotion изтекло
This content has been archived on 08-12-2015, reason: Content is outdated
Услугата за предоставяне на карти и графики съдържа най-публикуваните аналитични резултати, изготвени от и за ЕАОС. Аналитичните резултати, публикувани във фактологични справки за показателите и доклади, винаги са представени или чрез карта, или чрез графика и/или таблица. За изготвянето на такива материали са необходими работата и усилията на много специалисти. ЕАОС иска да направи тези процеси прозрачни и ги е поставила на централно място в своята интернет страница.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100