nästa
föregående
poster

Miljöterminologi och söktjänst (ETDS)

Ändra språk
Promotion
This page was archived on 2015-12-08 with reason: Content is outdated
ETDS innehåller cirka 10 000 engelska termer med definitioner och definitionernas källor, akronymer, synonymer och en sökfunktion för att hitta länkar till publikationer, uppgifter och multimediematerial som offentliggjorts av miljöbyrån. De flesta termerna är också översatta till 24 språk.

Permalinks

Dokumentåtgärder