Miljöterminologi och söktjänst (ETDS)

Ändra språk
Promotion utgått
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
ETDS innehåller cirka 10 000 engelska termer med definitioner och definitionernas källor, akronymer, synonymer och en sökfunktion för att hitta länkar till publikationer, uppgifter och multimediematerial som offentliggjorts av miljöbyrån. De flesta termerna är också översatta till 24 språk.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100