επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Υπηρεσία περιβαλλοντικής ορολογίας και εντοπισμού (ETDS)

Αλλαγή γλώσσας
Promotion
This page was archived on 08/12/2015 with reason: Content is outdated
Η ETDS περιέχει περίπου 10 000 αγγλικούς όρους με ορισμούς και πηγές ορισμών, ακρωνύμια, συνώνυμα καθώς και λειτουργία "άμεσης έρευνας" για τον εντοπισμό συνδέσμων προς δημοσιεύσεις, δεδομένα και πολυμεσικό υλικό που έχει δημοσιευθεί από τον ΕΟΠ. Οι περισσότεροι από τους όρους είναι επίσης μεταφρασμένοι σε 24 γλώσσες.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων