Услуга за търсене на екологични термини (ETDS)

Смяна на език
Promotion изтекло
This page was archived on 08-12-2015 with reason: Content is outdated
ETDS съдържа около 10 000 термина на английски език с определения и източници на определения, акроними, синоними и възможност за „търсене в реално време“ за откриване на връзки към публикации, данни и мултимедийни материали, публикувани от ЕАОС. Повечето термини имат превод на 24 езика.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100