Služba environmentálnej terminológie a vyhľadávania (ETDS)

Zmeniť jazyk
Promotion expirovala
This page was archived on 08. 12. 2015 with reason: Content is outdated
Služba ETDS obsahuje približne 10 000 anglických termínov s definíciami a zdrojmi definícií, skratky, synonymá a nástroj na vyhľadávanie, čím sa sprístupňujú prepojenia na publikácie, údaje a multimediálne materiály publikované agentúrou EEA. Väčšina termínov je preložená do 24 jazykov.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100