ďalej
späť
body

Služba environmentálnej terminológie a vyhľadávania (ETDS)

Zmeniť jazyk
Promotion
This page was archived on 08. 12. 2015 with reason: Content is outdated
Služba ETDS obsahuje približne 10 000 anglických termínov s definíciami a zdrojmi definícií, skratky, synonymá a nástroj na vyhľadávanie, čím sa sprístupňujú prepojenia na publikácie, údaje a multimediálne materiály publikované agentúrou EEA. Väčšina termínov je preložená do 24 jazykov.

Permalinks

Akcie dokumentu