Hur kan vi göra vår ekonomi cirkulär och resurseffektiv?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-17-sv
Publicerad 2015-03-11 Senast ändrad 2016-11-07
För närvarande använder vi mer resurser än vad vår planet kan producera. Vi behöver minska den mängd avfall vi genererar och den mängd material vi utvinner.

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder