επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Πώς μπορούμε να κάνουμε την οικονομία μας κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-17-el
Δημοσίευση 11/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 07/11/2016
Σήμερα, χρησιμοποιούμε περισσότερους πόρους από όσους ο πλανήτης μας μπορεί να παράγει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε και την ποσότητα των υλικών που εξορύσσουμε.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων