Kaip galime paversti mūsų ekonomiką cikliška ir efektyviai naudojančia išteklius?

Pakeisti kalbą
Infographic
Prod-ID: INF-17-lt
Paskelbta 2015-03-11 Paskutinį kartą keista 2016-11-07
Dabar mes naudojame daugiau išteklių nei mūsų planeta gali atkurti per tam tikrą laiką. Mums reikia sumažinti sukuriamų atliekų bei išgaunamų medžiagų kiekį.

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100