nästa
föregående
poster

Article

Intervju – Vad är den europeiska miljö- och hälsoatlasen?

Ändra språk
Article Publicerad 2023-11-04 Senast ändrad 2023-11-16
3 min read
Photo: © Mateja Jaušovec, Well with Nature /EEA
EEA:s europeiska miljö- och hälsoatlas är en sammanställning av data och kartor som visar viktig information om miljökvalitet och miljörisker i hela Europa. Vi intervjuade Gerardo Sanchez, EEA:s expert på miljö, hälsa och välbefinnande, om atlasen och vem som kan dra nytta av den.

Vad är den europeiska miljö- och hälsoatlasen?

Den europeiska miljö- och hälsoatlasen är en digital resurs som visar hur miljön påverkar Europas invånare när det gäller hälsa och välbefinnande – där både för- och nackdelar räknas.

I atlasen sammanställde vi data från EEA:s medlems- och samarbetsländer. Vissa av uppgifterna kommer från oss och vissa av dem kommer från andra, tillförlitliga källor. Vi omvandlade det vi samlade in till interaktiva kartor och visningar som enskilda personer kan utforska för att lära sig mer om sambandet mellan miljö, hälsa och välbefinnande. Även om atlasen är en EEA-produkt är den också ett åtagande enligt Europeiska kommissionens handlingsplan för nollförorening.

 

Hur är den uppbyggd och hur fungerar den?

Atlasen presenterar rumsliga data. Vi har arbetat hårt för att optimera kartorna och visningarna för alla slags enheter – från persondatorer till surfplattor, smarttelefoner osv.

Den har fyra huvudavsnitt, däribland kartor ordnade efter tematiska områden, widgeten ”kontrollera din plats” och ett ”lär dig mer”-avsnitt. Kartornas tematiska områden är luft, buller, vatten, grönområden, klimat och ojämlikhet. Inom varje område kan enskilda personer se illustrationer av de största miljöriskerna och fördelarna för hälsan.

Med widgeten ”Kontrollera din plats” kan personer omedelbart skapa en ”resultattavla för miljön och hälsan” med central information om miljörisker där de bor, arbetar eller uppehåller sig. ”Lär dig mer”-avsnittet ger dig mer information om varje område, datakällor, viktiga publikationer och förklarande videor med EEA-experter.

 

Hur förhåller sig atlasen till Europeiska miljöbyråns arbete?

Atlasen bygger huvudsakligen på uppgifter som förvaltas av Europeiska miljöbyrån samt på byråns analyser och studier. Den är till exempel starkt beroende av uppgifter från Europeiska miljöbyråns rapporter om luftkvalitet i Europa och buller, liksom av information från Europeiska observatoriet för klimat och hälsa. Dessutom är atlasen avsedd som en ingång till alla EEA-studier och data om miljörisker och miljötillgångar som kan påverka hälsan, antingen negativt eller positivt.

 

Vem hoppas du kommer att använda den?

Atlasen är riktad till allmänheten. När det gäller dess utformning tog vi till exempel inte med funktioner som vanligtvis används av tekniska målgrupper (t.ex. direktnedladdning). Validerad information av hög kvalitet, som den vi har lagt in i atlasen, kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring. Vi hoppas att atlasens användare ska kunna använda denna information för att införa förändringar, på individnivå och i sina närområden och i slutändan för att införa politiska förändringar på alla nivåer.

 

Har du fått någon återkoppling?

Vi har fått en hel del återkoppling via vår särskilda brevlåda (ehatlas@eea.europa.eu) om olika ämnen, inräknat buggar, erbjudanden om samarbeten, åsikter om specifika kartor eller lager, osv.

Vi är särskilt glada över den återkoppling vi har fått från flera lokala myndigheter. Vi hade inte nödvändigtvis förstått att detta skulle vara en av våra viktigaste målgrupper, men vi får många frågor och (till stor del positiv) återkoppling från dem.

 

Planeras det andra liknande tjänster i framtiden?

Vi kommer att uppdatera atlasen i takt med att vi tar emot nya uppgifter. Vi planerar också att lägga in en ny produkt i atlasen, det europeiska indexet för miljö- och hälsoeffekter (Environment and Health Impacts Index, EHII). Detta är en indikator som bygger på de viktigaste miljöriskernas hälsoeffekter; den kommer att uppge en enda siffra för varje land vilken åskådliggör den miljömässiga sjukdomsbördan för dess befolkning. Dessutom kommer vi att inkludera nya produkter när viktiga, nya dataströmmar blir tillgängliga, särskilt från våra kollegor i Copernicus-programmet.

 

Gerardo Sanchez
Europeiska miljöbyråns expert på miljö, hälsa och välbefinnande

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder