nästa
föregående
poster

Nyheter

Europeiska miljöbyråns fototävling 2022: ”Well with Nature”

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2022-06-29 Senast ändrad 2023-10-24
1 min read
Tar du bra foton? Tycker du om att vara i naturen? Om du svarar ”ja” på båda frågorna kan du ha vad som behövs för att vinna en av de två prissummorna i Europeiska miljöbyråns (EEA) nya fototävling, ”Well with Nature” (”Frisk av naturen”). Skicka in dina bästa bilder till oss före den 1 oktober 2022.

Den europeiska gröna given och EU:s handlingsplan för nollförorening är särskilt inriktade på att förbättra tillståndet för Europas natur och skapa en giftfri miljö som inte skadar människors hälsa eller ekosystemen. Vår hälsa och livskvalitet och vårt välbefinnande är oupplösligen förbundna med en ren miljö. 

I EEA:s fototävling ”Well with Nature” betonasvår anknytning till naturen, hur mycket vi bryr oss om den och hur den kan hålla oss känslomässigt och fysiskt friska. Syftet med tävlingen är att öka medvetenheten om fördelarna för oss alla om vi strävar mot nollförorening. 

Reglerna är enkla: Skicka upp till fem av dina bästa naturfoton till oss i någon av de fyra tävlingskategorierna – luft, vatten, jord, ljud – före den 1 oktober 2022. 

Vinnaren i varje kategori kommer att få en prissumma på 1 000 euro. Ytterligare priser tilldelas för bästa ungdomsbidragsamt förpublikens favoritfoto. 

Alla deltagare måste vara minst 18 år gamla och medborgare i någon av de 32 EES-länderna eller de 6 samarbetsländerna, det vill säga de 27 EU-medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. 

Läs mer om tävlingskategorierna, reglerna och hur du gör för att delta på tävlingssidan ”Well with Nature”. 

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder