volgende
vorige
items

Nieuws

EEA-fotowedstrijd 2022: “Well with Nature”

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 07-07-2022 Laatst gewijzigd 24-10-2023
1 min read
Maakt u goede foto’s? Bent u graag in de natuur? Als u twee keer “ja” hebt geantwoord, maakt u kans op een van de geldprijzen in de nieuwe fotowedstrijd “Well with Nature” van het Europees Milieuagentschap (EEA). Stuur ons uiterlijk 1 oktober 2022 uw beste opnames.

De Europese Green Deal en het EU-actieplan Verontreiniging naar nul zijn speciaal gericht op verbetering van de toestand van de natuur in Europa en op het tot stand brengen van een gifvrij milieu dat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en voor ecosystemen. Onze gezondheid, de kwaliteit van ons leven en ons welzijn zijn onlosmakelijk verbonden met een schoon milieu. 

De EEA-fotowedstrijd “Well with Nature” belicht onze verbondenheid met de natuur, hoe belangrijk de natuur voor ons is en hoe de natuur ons geestelijk en lichamelijk gezond houdt. De wedstrijd vraagt aandacht voor het feit dat het voordelen oplevert voor ons allemaal als we in actie komen om de verontreiniging naar nul terug te brengen.

De spelregels zijn eenvoudig: stuur ons uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal vijf van uw beste natuurfoto’s in een van de vier wedstrijdcategorieën: lucht, water, land, geluid. 

De winnaar van elke categorie ontvangt een geldprijs van 1 000 euro. Daarnaast hebben we nog een speciale jeugdprijs en een publieksprijs. 

Alle deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en burger zijn van een van de 32 landen die bij EEA zijn aangesloten of een van de zes samenwerkende landen: d.w.z. de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. 

Meer informatie over de wedstrijdcategorieën, het wedstrijdreglement en hoe u kunt deelnemen is te vinden op de webpagina van de fotowedstrijd “Well with nature”. 

*Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties