Delta i nästa fågelräkning i ditt land.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Förutom att bidra på ett värdefullt sätt till fågelräkningen i ditt land, kan du få lära dig att känna igen fåglar som gärdsmyg och rödhake och dessutom får du tillbringa en dag utomhus.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100