Συμμετάσχετε στην επόμενη απογραφή των πτηνών της χώρας σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Θα συνεισφέρετε σημαντικά στη μελέτη των πτηνών στη χώρας σας, ενώ παράλληλα θα μάθετε να ξεχωρίζετε τον τρυποφράχτη και τον κοκκινολαίμη και, εκτός αυτού, θα περάσετε μια μέρα στην εξοχή.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100