Włącz się w najbliższą akcję liczenia ptaków w swoim kraju.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Poza spełnieniem dobrego uczynku, możesz nauczyć się, jak rozpoznawać strzyżyki i rudziki, a dodatkowo spędzić dzień na świeżym powietrzu
Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100