Участвайте в следващото преброяване на птиците в страната ви.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Не само ще дадете своя ценен принос в преброяването на птиците, но и ще се научите да различавате орехчетата и червеношийките, а и ще прекарате един ден сред природата.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100