Участвайте в следващото преброяване на птиците в страната ви.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Не само ще дадете своя ценен принос в преброяването на птиците, но и ще се научите да различавате орехчетата и червеношийките, а и ще прекарате един ден сред природата.
Действия към документ