Minska hushållets vattenförbrukning.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Om du monterar luftare och strypventiler för vattenflödet på dina kranar kommer vattenflödet att kännas kraftigare men bestå av mindre vatten och mer luft. Luftade kranar kan minska vattenflödet med 30–40 procent.
Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100