Μειώστε την κατανάλωση νερού στο σπίτι σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Τοποθετώντας αεριστήρες και μειωτήρες ροής στις βρύσες σας, η ροή του νερού θα φαίνεται μεγαλύτερη, αλλά θα αποτελείται από λιγότερο νερό και περισσότερο αέρα. Οι βρύσες με μηχανισμό αεριστήρα μειώνουν τη ροή νερού κατά 30-40%.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100