Намалете употребата на вода в домакинството си.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ако инсталирате аератори и ограничители на крановете, струята ще е по-силна, но ще се състои от по-малко вода и повече въздух. Крановете с аератори намаляват разхода на вода с 30-40 %.
Действия към документ