Znížte spotrebu vody v domácnosti.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Ak na vodovodné kohútiky namontujete perlátory a obmedzovače prietoku, prúd vody bude silnejší, ale bude obsahovať menej vody a viac vzduchu. Vodovodný kohútik s perlátorom dokáže znížiť tok vody o 30 – 40 %.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100