nästa
föregående
poster

Kör bara diskmaskinen när den är helt fylld.

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Då använder du faktiskt mindre vatten än om du diskar för hand.

Permalinks

Dokumentåtgärder