ďalej
späť
body

Spustite umývačku riadu len vtedy, keď je úplne plná.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Len tak skutočne spotrebujete menej vody, ako keby ste riady umývali ručne.

Permalinks

Akcie dokumentu