Пускайте съдомиялната само когато е пълна изцяло.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
По този начин ще използвате по-малко вода, отколкото ако миете чиниите на ръка.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100