следващ
предишен
елементи

Пускайте съдомиялната само когато е пълна изцяло.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
По този начин ще използвате по-малко вода, отколкото ако миете чиниите на ръка.

Permalinks

Действия към документ