Пускайте съдомиялната само когато е пълна изцяло.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
По този начин ще използвате по-малко вода, отколкото ако миете чиниите на ръка.
Действия към документ