Har du tänkt plantera nya växter i trädgården?

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Var försiktig när du köper växter till trädgården. Det är oftast vi människor som för in invasiva arter, särskilt flora, i naturen. Många av de invasiva arterna har införts som prydnadsväxter. Var extra noga med att ta reda på om den växt du har tänkt plantera är inhemsk i din miljö.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100