Търсите нови растения за градината си?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Внимавайте какво купувате за градината си. Хората са едни от основните виновници за разпространението на инвазивни видове, особено растителни. Повечето от тези видове са разпространени с декоративна цел. Постарайте се да научите дали желаното от вас растение е присъщо за вашата околна среда.
Действия към документ