Premýšľajte, aké nové rastliny si vysadíte v záhrade?

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Starostlivo si premyslite, čo do záhrady vysadíte. Ľudia zavádzajú najviac inváznych druhov, najmä rastlín. Mnohé invázne druhy sa začali vysádzať na okrasné účely. Neleňte a zistite, či je rastlina, ktorú chcete vysadiť, prirodzenou súčasťou prostredia.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100