Θέλετε να προσθέσετε νέα φυτά στον κήπο σας;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Προσέχετε πολύ όταν αγοράζετε είδη για τον κήπο σας. Οι άνθρωποι αποτελούν τον βασικό παράγοντα εισαγωγής επιγενών ειδών, ειδικότερα φυτών. Πολλά από τα επιγενή είδη που εισήχθησαν είναι διακοσμητικά. Βάλτε τα δυνατά σας να μάθετε εάν το φυτό που σας ενδιαφέρει ανήκει στη χλωρίδα της περιοχής σας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100