Rör på dig och cykla, gå eller åk kollektivt!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Du förbättrar din hälsa och minskar din miljöpåverkan. Kom ihåg att för varje liter bränsle som förbrukas av en bilmotor släpps mer än 2,5 kilo koldioxid ut i atmosfären.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100