Hakka liikuma ja sõida jalgrattaga, kõnni või kasuta ühistransporti!

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Sinu tervis muutub paremaks ja su mõju keskkonnale väheneb. Pea meeles, et iga automootoris põletatud kütuseliitri kohta paiskub atmosfääri rohkem kui 2,5 kg süsinikdioksiidi.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100