Pohybujte sa: jazdite na bicykli, choďte pešo, využívajte hromadnú dopravu!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Budete zdravší a znížite záťaž na životné prostredie. Zapamätajte si, že každý liter paliva spáleného v motore automobilu uvoľní do ovzdušia viac ako 2,5 kg CO2.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100