следващ
предишен
елементи

Движете се, карайте колело, ходете пеша или използвайте обществения транспорт!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ще подобрите здравето си и по-малко ще въздействате върху околната среда. Запомнете: на всеки литър гориво, изразходено от двигателя на колата, в атмосферата се отделят повече от 2,5 килограма въглероден диоксид.

Permalinks

Действия към документ