Glöm inte dina lokala butiker.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Nya snabbköp i området kan innebära minskad affärsverksamhet för de mindre butikerna. Föroreningarna och trafikstockningarna skulle bli avsevärt mindre om konsumenterna handlade i sina lokala butiker i stället för att resa långa sträckor till shoppingcenter utanför städerna.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100